فیلتر کارتریجی استخر

نمایش دادن همه 7 نتیجه

دقت بالا یکی میکرون در تصفیه آب و شفاف کردن آب استخر از مهمترین ویژگی های فیلتر کارتریجی است. همچنین فیلترهای کارتریجی استخر فضای کمتری اشغال میکنند. در کل می توان گفت کیفیت بالایی در تصفیه آب استخر دارند.

قیمت فیلتر کارتریجی