منبع کویل دار افقی 1200 لیتری

فروش منبع کویلدار افقی 1200 لیتری

  • مخزن دارای ظرفیت 1200 لیتری می‌باشد.
  • ابعاد مخزن شامل: 880 میلیمتر قطر و 2000 میلیمتر طول
  • سطح حرارتی مخزن:32

ضخامت ورق و وزن مخزن

  • k-4:250
  • k-5:280
  • k-6:336
  • k-8:448

قیمت منبع کویلدار افقی 1200 لیتری

♦♦♦ استعلام قیمت: 77513100-021
♦♦♦ واحد فروش: 77513200-021
♦♦♦ واحد فروش: 77513400-021