منبع کویل دار عمودی 200 لیتری

فروش منبع کویل دار عمودی 200 لیتری

  • مخزن دارای ظرفیت 200 لیتری می‌باشد.
  • ابعاد مخزن شامل 500 میلیمتر قطر و 1000 میلیمتر طول
  • سطح حرارتی مخزن: 8

ضخامت ورق و وزن مخزن

  • k-4:70
  • k-5:88
  • k-6:106
  • k-8:140

قیمت منبع کویل دار 200 لیتری عمودی

♦♦♦ استعلام قیمت: 77513100-021
♦♦♦ واحد فروش: 77513200-021
♦♦♦ واحد فروش: 77513400-021