منبع کویل دار افقی ۲۰۰۰ لیتری

فروش منبع کویل دار افقی 2000 لیتری

  • مخزن دارای ظرفیت 2000 لیتری می‌باشد.
  • ابعاد مخزن شامل: 1140 میلیمتر قطر و 2000 میلیمتر طول
  • سطح حرارتی مخزن: 42

ضخامت ورق و وزن مخزن

  • k-4:—
  • k-5:400
  • k-6:480
  • k-8:640

قیمت منبع کویل دار افقی 2000 لیتری

♦♦♦ استعلام قیمت: 77513100-021
♦♦♦ واحد فروش: 77513200-021
♦♦♦ واحد فروش: 77513400-021