منبع کویل دار افقی 800 لیتری

فروش منبع کویل دار افقی 800 لیتری ساخته شده از ورق گالوانیزه گرم

  • ظرفیت 800 لیتر
  • ابعاد مخزن شامل : 720 میلیمتر قطر و 2000 میلیمتر طول
  • سطح حرارتی مخزن: 19

ضخامت ورق و وزن مخزن

  • k-4:175
  • k-5:220
  • k-6:265
  • k-8:352

قیمت منبع کویل دار 800 لیتری افقی

 

♦♦♦ استعلام قیمت: 77513100-021
♦♦♦ واحد فروش: 77513200-021
♦♦♦ واحد فروش: 77513400-021