منبع کویل دار عمودی 10000 لیتری

فروش منبع کویل دار عمودی 10000 لیتری

  • مخزن دارای ظرفیت 10000 لیتری است.
  • ابعاد مخزن شامل: 1780 میلیمتر قطر و 4000 میلیمتر طول
  • سطح حرارتی مخزن: 205

قیمت منبع کویل دار 10000 لیتری عمودی

 

♦♦♦ استعلام قیمت: 77513100-021
♦♦♦ واحد فروش: 77513200-021
♦♦♦ واحد فروش: 77513400-021