منبع کویل دار افقی 1000 لیتری

فروش منبع کویل دار افقی 1000 لیتری

  • مخزن دارای ظرفیت 1000 لیتر است.
  • ابعاد مخزن شامل: 800 میلیمتر قطر و 2000 میلیمتر طول
  • سطح حرارتی مخزن: 24

ضخامت ورق و وزن مخزن منبع کویل دار افقی:

  • k-4:210
  • k-5:260
  • k-6:315
  • k-8:408

قیمت منبع کویل دار 1000 لیتری افقی

 

♦♦♦ استعلام قیمت: 77513100-021
♦♦♦ واحد فروش: 77513200-021
♦♦♦ واحد فروش: 77513400-021