منبع کویل دار افقی ۶۰۰۰ لیتری

فروش منبع کویلدار افقی 6000 لیتری

  • مخزن دارای ظرفیت 6000 لیتری می‌باشد.
  • ابعاد مخزن شامل :1600 میلیمتر قطر و 3000 میلیمتر طول
  • سطح حرارتی مخزن:128

ضخامت ورق گالوانیزه و وزن مخزن

  • k-4:—
  • k-5:—
  • k-6:—
  • k-8:1300

قیمت منبع کویل دار 6000 لیتری افقی

 

♦♦♦ استعلام قیمت: 77513100-021
♦♦♦ واحد فروش: 77513400-021