منبع کویل دار افقی ۱۰۰۰۰ لیتری

فروش منبع کویل دار افقی 10000 لیتری

  • مخزن دارای ظرفیت 10000 لیتری می‌باشد.
  • ابعاد مخزن شامل: 1780 میلیمتر قطر و 4000 میلیمتر طول
  • سطح حرارتی مخزن: 205

ضخامت ورق و وزن مخزن

  • k-4:—
  • k-5:—
  • k-6:—
  • k-8:1900

قیمت منبع کویل دار 10000 لیتری افقی

 

♦♦♦ استعلام قیمت: 77513100-021
♦♦♦ واحد فروش: 77513400-021