منبع کویل دار افقی 600 لیتری

فروش منبع کویل دار افقی 600 لیتری از جنس ورق گالوانیزه گرم درجه یک

  • دارای ظرفیت 600 لیتر
  • ابعاد مخزن شامل: 720 میلیمتر قطر و 1500 میلیمتر طول
  • سطح حرارتی مخزن: 16

ضخامت ورق و وزن مخزن

  • k-4:140
  • k-5:170
  • k-6:204
  • k-8:272

قیمت منبع کویل دار افقی 600 لیتری

♦♦♦ استعلام قیمت: 77513100-021
♦♦♦ واحد فروش: 77513200-021
♦♦♦ واحد فروش: 77513400-021