منبع کویل دار افقی 8000 لیتری

فروش منبع کویل دار افقی 8000 لیتری

  • مخزن دارای ظرفیت 8000 لیتری می‌باشد.
  • ابعاد مخزن شامل: 1750 میلیمتر قطر و 3500 میلیمتر طول
  • سطح حرارتی مخزن:180

ضخامت ورق و وزن مخزن

  • k-4:—
  • k-5:—
  • k-6:—
  • k-8:1600

قیمت منبع کویل دار 8000 لیتری افقی

 

♦♦♦ استعلام قیمت: 77513100-021
♦♦♦ واحد فروش: 77513200-021
♦♦♦ واحد فروش: 77513400-021