منبع کویل دار عمودی 3000 لیتری

فروش منبع کویل دار 3000 لیتری عمودی

  • مخزن دارای ظرفیت 3000 لیتری می‌باشد.
  • ابعاد مخزن شامل: 1400 میلیمتر قطر و 2000 میلیمتر طول
  • سطح حرارتی مخزن: 75

قیمت منبع کویل دار 3000 لیتری

♦♦♦ استعلام قیمت: 77513100-021
♦♦♦ واحد فروش: 77513200-021
♦♦♦ واحد فروش: 77513400-021