منبع کویل دار افقی 1500 لیتری

فروش منبع کویل دار افقی 1500 لیتری

  • مخزن دارای ظرفیت 1500 لیتری می‌باشد.
  • ابعاد مخزن شامل: 1000 میلیمتر قطر و 2000 میلیمتر طول
  • سطح حرارتی مخزن: 36

ضخامت ورق و وزن مخزن

  • k-4:—
  • k-5:320
  • k-6:385
  • k-8:512

قیمت منبع کویل دار افقی 1500 لیتری

♦♦♦ استعلام قیمت: 77513100-021
♦♦♦ واحد فروش: 77513200-021
♦♦♦ واحد فروش: 77513400-021